همایش هزار نفری ورزش پهلوانی در یزد

278
این ویدیو توسط موسسه رسانی اُساج در بهار 1397 در استان یزد ضبط شده است. جهت سفارش آثار مشابه به سایت ما به نشانی www.osaj.ir مراجعه نماید.
pixel