اینستالایو داربستان با موضوع ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی

1,642
1,642 بازدید
اشتراک گذاری
اینستالایو داربستان با حضور فعالین حوزه Hse آقای دکتر یاری و مهندس گائینی داربستان مرجع داربست ایرانwww.darbastan.com

سید محمد کیکاوسی (دنبال=دنبال)

4 ماه پیش
سلام دنبال شدید لطفا دنبال کنید

جالبو جذاب

4 ماه پیش
دنبالی دنبال کن
pixel