ویرایش متن ایمیل های ارسالی فیدبرنر

176

ایمیلی که به هنگام عضویت برای افرادی که درخواست عضویت در خبرنامه شما را ثبت نموده اند ارسال می شود کاملاً انگلیسی است. شما می توانید در زیر منوی Communication Preferences ، عنوان ایمیل و متن ایمیل ارسالی را بطور کامل ویرایش کرده برای ادامه مطالب به سایت آموزشی filechand.com مراجعه کنید.