بهداشت دهان و دندان | دندانپزشکی سیمادنت

135

یکی از مهمترین اصول در رعایت بهداشت دهان و دندان، استفاده از نخ دندان است. بهتر است ابتدا نسبت به کشیدن نخ دندان و سپس استفاده از مسواک اقدام گردد. دکتر ساسان ترابیان - جراح دندانپزشک کلینیک دندانپزشکی سیمادنت www.simadent.com