ماشین های گرمایی و یخچال ها

164
تدریس مبحث ماشین گرمایی و یخچال و قانون دوم ترمودینامیک توسط محمد گلزاری در سایت آموزشی پوپک توسط محمد گلزاری دبیر رسمی فیزیک شهر تهران - www.poopakedu.ir
pixel