آموزش نرم افزار پخش مویرگی برنا _ ارزش گذاری

81
نرم افزار برنا یک نرم افزار تخصصی فروش و پخش مویرگی است که توسط شرکت مبنا (مشاوران برگزیده نرم افزار) تولید میشود. این ویدیو جهت آموزش گزارشات در نرم افزار برنا تهیه شده است.
pixel