حافظه ملی: هرجا ضعف نشان دادیم استعمار کردند

41
روشنگر 2.5 هزار دنبال‌ کننده
41 بازدید
اشتراک گذاری
درس گرفتن از گذشته حافظه ملی و شناخت و درس گرفتن از تاریخ بخوانید تاریخ این 150 سال گذشته را هرجا که ضعف نشان دایدم دشمن آمده استعمار کرده و رفته یک نگاه چپ هم به ما ننداخته. من نمیدانم آیا جوان های نسل ما و نسل انقلابی تاریخچه ی این صد و پنجاه، دویست سال را درست خوانده اند یا نه؟ من همه دغدغه ام اینه که جوان انقلابی امروز نداند ما بعد از چه دورانی امروز در ایران مشغول یک چنین حرکت عظیمی هستیم ما ملت ایران. بخوانید تاریخچه این 150 سال اخیر را، از دوران اواسط قاجار به این طرف جنگ های ایران و روس به این طرف ببینید چه حوادثی در این کشور گذشته است.
روشنگر 2.5 هزار دنبال کننده
pixel