تمرین بدنسازی جودو با تایر کامیون

3,647
از جمله تمریناتی که میتوان با تمرینات بدنسازی جودو را از حالت یکنواختی و تکراری بودن خارج کرد با وسایل مختلف همانند تایر کامیونت است برای بهره گیری بیشتر از توپ مدیسن بال و کش و تیوپ استفاده شد. Telegram. Me/judo4all
pixel