دیوار کاغذی 1 (تحریم) بخش دوم - استودیو فریم

410

روایت تاریخچه تحریم های وضع شده در دنیا و بیان نقش آمریکا در وضع تحریم ها علیه ایران با تکنیک موشن گرافیک، تولید شده در استودیو فریم به سفارش خانه طراحان انقلاب اسلامی