سخنرانی تاریخی یک نماینده مجلس پس از جدایی بحرین از ایران

823
خاطره نگاری 241 دنبال‌ کننده
823 بازدید
روز ۲۳ مرداد ۱۳۵۰ جزیره بحرین، استان چهاردهم ایران که جزیی از استان فارس تلقی می شد اعلام استقلال کرد. در سال ۱۳۴۹ دولت هویدا گزارشی را مبنی بر جدایی مجموعه جزایر بحرین از ایران به مجلس شورای ملی برد. محسن پزشکپور سخنرانی غرایی در نقد دولت هویدا و این "خیانت" ایراد کرد. بعدها برخی پژوهشگران (ناصر انقطاع) مدعی شدند که این سخنرانی نمایشی بوده است.
خاطره نگاری 241 دنبال کننده
pixel