آموزش تصویری عود یا بربت استاد علی پژوهشگر - خنیاگر

1,595

معرفی مجموعه ی آموزش عود ایرانی (بربت) توسط استاد علی پژوهشگر، همراه همیشگی استاد منصور نریمان، پدر عود ایران. این مجموعه را می توان از وب سایت خنیاگر تهیه و استفاده کرد.

خنیاگر 233 دنبال کننده
pixel