سوزن ماهی شولتز: Corythoichthys schultzi

418

سوزن ماهی شولتز (Corythoichthys schultzi)، از ماهیانی است که در بعضی منابع، جزو ماهیان خلیج فارس و دریای عمان فهرست شده است، اگر چه مشکوک است. این ماهی پلانکتون خوار است. ماهی آکواریومی است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Corythoichthys-schultzi.html

pixel