تست EMG دستگاه ایزواینرشیال پیلتن

38
PillTan 5 دنبال‌ کننده
تست EMG (نشانگر ميزان فعالسازي عضلاني): براي تعيين ميزان فعالسازي عضلاني در سيستم ورزشي ايزواينرشيال تست EMG از عضله جلوبازو گرفته شد. همانطور كه در نمودارهاي ثبت شده در تصوير بالا مشاهده مي‌كنيد ميزان فعالسازي و تنش عضلاني در اين سيستم تمرينات تا ٢ برابر بيشتر از تمرينات سنتي است. در نتيجه اين مهم مي‌تواند دليل محكمي براي تاييد تاثيرات فيزيولوژيكي از جمله افزايش قدرت و حجم عضلاني اين نوع تمرينات در مقايسه با تمرينات سنتي باشد. اطلاعات دستگاه و خرید محصول: 09127089568
PillTan 5 دنبال کننده
pixel