دعوت به ارسال عکس جهت جشنواره عکس تهران

922
داود رمضانی از هنرمندان حوزه بازیگری واجرا از تمامی شهروندان تهرانی جهت عکاسی وارسال عکسها به جشنواره عکس جایزه تهران دعوت کرد.
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel