قسمت نوزدهم برنامه تسبیح از شبکه جهانی جام جم -رمضان95

227

قسمت نوزدهم ویژه برنامه افطار شبکه جهانی جام جم در رمضان سال ۹۵ تاریخ برنامه: جمعه چهارم تیرماه 95، تهیه کننده: مهدی حسین زاده و دکتر احمد شفازاده کارشناس مجری ، بخش پند خوانی : آقای علی مهدوی نژاد