چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟

1,366

در طول روز اتفاق‌های رخ می‌دهند که باعث می شوند ما خشمگین بشویم، امین القاسی زاده مربی و مدرس توسعه فردی در این ویدیو در مورد این موضوع صحبت می‌کند که ما چگونه می‌توانیم خشم خود را کنترل کنیم. وب‌سایت: aminalghasizadeh.com