بررسي و تحليل يك مسئله از فيزيك 3 (خليلي بروجني، مولف كتابهاي درسي علوم و فيزيك)

102
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و تحليل يك مسئله تركيبي مربوط به فصل هاي 1 و 2 كتاب درسي فيزيك 3 پايه دوازدهم پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دبيران فيزيك و دانش آموزان پايه دوازدهم هستند. (استفاده از تصاوير، مثال ها، آزمايش ها و ديگر اجزا اين ويديو فقط براي كارهاي آموزشي غير تجاري و با ذكر دقيق منبع مجاز است.)
pixel