لحظه دیدار (2) همراه با خاطرات امیر نادری مقیم سوئیس

141

مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری - قسمت 2 : امیر نادری مقیم سوئیس - کد ویدیو: 5096