پنج مهارت اساسی مردان خودساخته

75

با عضویت در سایت مسعود ملایی به نشانی www.cloobmoshaveran.com از رازها و اقدامات قابل اجرا توسط مردان خودساخته ای که از هیچ شروع کرده بودند ، زندگی خود را تبدیل به نمونه و الگویی برای دیگران کنید ...آنقدر پیشرفت کنید که هیچکس توان رقابت با شما را نداشته باشد (مسعود مولایی)

سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست