سخنرانی دکتر سعید جمشیدی فرد

12
دکتر سعید جمشیدی فرد رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
18acc.yazd 15 دنبال کننده
pixel