اردوی زیارتی قم ( پایه نهم ) 10-12-95

374
چند وقتی بود که اردوی زیارتی قم برگزار نشده بود ! این بار نوبت به علاقمندان پایه نهم رسید که در کنار مدیر مدرسه ، مشاور پایه و دوستان همدل ، عازم این سفر روحانی بشوند .
pixel