هزینه‌های نجومی نادوستی | جعفر محلاتی | تداکس‌تهران 2019

1,662
‌تمدن پساجنگ، همواره آرزویی در طی قرون و در فرهنگهای مختلف بوده است. ولی محمد جعفر محلاتی استاد صلح و دوستی‌پژوهی معتقد است که حتی اگر این هدف تحقق یابد، هنوز جامعه انسانی هزینه‌ای سنگین‌تر را بی هیچ دلیل موجه تحمل می‌کند. وی تاکید می‌کند، ما زاده شده‌ایم که از روابط دوستانه لذت ببریم و حال آنکه از رقابت‌های خصمانه، درگیری‌های غیرضروری و تنهایی‌های سرد فزاینده در یک زندگی که قرار است شیرین باشد در رنجیم.
تداکس تهران 1 هزار دنبال کننده
pixel