معرفی ابزار Marquee Tool در نرم افزار فتوشاپ

8
یکی از مهمترین ابزار های نرم افزار فتوشاپ که در زمینه ساخت و ساز و ویرایش عکس بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد ابزار marquee tool است که در مواقعی که بخواهید قسمتی از تصویر را ویرایش یا حذف کنید مورد استفاده قرار می گیرد، در واقع با استفاده از ابزار marquee در محیط نرم افزار، می توانید تنها بخشی از تصویر یا طرح مورد نظرتان را در حالت انتخاب قرار داده و تغییرات مورد نظرتان را فقط روی همان قسمت اعمال کنید ، بی آنکه مابقی طرح تغییر کند. www.emiato.com/pro/instagram-content-design-training
pixel