کلیپ انگیزشی | تقابل کسب و کار سنتی و کسب و کار مدرن

1,521

تقابل کسب و کار سنتی و کسب و کار مدرن ( mahanteymouri.ir ) یکی از مواردی که امروزه سر فصل همه ی بحث های بیزنسی است تقابل کسب و کار سنتی و کسب و کار مدرن است. مدیران کسب و کار های سنتی دارای توشه ای از تجربیات بی شمار هستند و مدیران جوان کسب و کار ها مدرن سرشار از خلاقیت و نو آوری هستند و مجهز اند به علم و تکنیک و فن. مدیران سنتی نان اعتبارشان را می خورند اعتباری که طی سال ها جمع کرده اند و حرفشان خریداد دارد .