حماسه حضور (راهپیمایی 22 بهمن 98)

161

میثاق امت با ولایت، عزت و اقتدار، بالندگی و توسعه میهن اسلامی و پایداری جبهه مقاومت و نه بزرگ به آمریکا بود.

pixel