40 خاطره از 40 شهید مدافع حرم در پیاده روی اربعین

650

کتاب «عمود آخر» شامل 40 خاطره از 40 شهید مدافع حرم در مسیر پیاده روی اربعین است. خاطرات شنیدنی از شهدای نام آشنایی همچون سردار شهید «حسین همدانی»، شهید «مجید قربانخانی»، شهید «حسین معزغلامی» و ...

حریم حرم
حریم حرم 330 دنبال کننده