ساخت‌وساز با فناوری Contour Crafting

381
فناوری ساخت Contour Crafting به‌نوعی با استفاده از بتن و بازوی رباتیک، چاپ سه‌بعدی را به صنعت ساخت‌وساز آورده است
pixel