100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

103
100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته دوم اردیبهشت 99/شماره 64/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه / گوینده خبر:غلامرضامیری/تدوین:روح الله دلیر
pixel