سپهر در فرکانس: از مافیای موسیقی تا تحول 180 درجه ای الهام چرخنده (بخش دوم)

2,349

مهدی سپهر در قسمت دوم گفت وگو با «فرکانس» با بیان اینکه داریوش اقبالی را به عنوان چهره سیاسی قبول ندارم، به تحول 180 درجه ای الهام چرخنده اشاره کرد که مدتی را با وی در شبکه ماهواره ای مهاجر همکاری داشته است. سپهر همچنین با اشاره به تضادهای سیاستگذاری های صداوسیما و ارشاد در زمینه موسیقی، انتقاداتی را نیز متوجه خوانندگانی کرد که با دانش پایین موسیقیایی مشغول فعالیت های هنری برنامه ریزی شده هستند.

فرکانس
فرکانس 23 دنبال کننده