ماهی سنگ‌نورد موجدار: Istiblennius edentulus

77

ماهی سنگ‌نورد موجدار (نام علمی: Istiblennius edentulus)، از بلنی‌های دندان‌شانه‌ای ایران است. تا عمق 5 متری و مجاور مرجان‌ها زندگی می‌کند. غذای این ماهی را بیشتر جلبک‌های رشته‌ای تشکیل می‌دهد. ارزش صید تجاری ندارد، اما ماهی آکواریومی است. حداکثر طول آن 16 سانتیمتر است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Istiblennius-edentulus.html

pixel