بیماران سکته مغزی (نوروساینس بالینی در درمان و توانبخشی)

1,124
یک اختلال شناختی زمانی است که مغز شما پس از آسیب دیدگی مغزی (TBI) به درستی عمل نکند. اغلب به قسمت جلوی مغز شما آسیب می زند، بخشی از مغز كه برای تفكر و حافظه مورد استفاده قرار می گیرد. شما ممکن است در انجام کارهایی قبل از TBI انجام داده اید، مشکل داشته باشید.
pixel