آینده پژوهی چیست

446

آینده پژوهی - آینده پژوهی چیست - چرا کسب و کارها بایستی آینده پژوهی را جدی بگیرند ؟ شرکت مدیران کارآفرین سرزمین پارس به عنوان مشاور مدیریت، مشاور مگاترند و مشاور آینده پژوهی این افتخار را دارد از طریق وبینار و پادکست های صوتی یا به صورت جلسات حضوری تجربیات خود را انتقال دهد | www.parslandco.com | محمد رحیم رادشیرازی مشاور مدیریت

pixel