گفتگو محمدرضا تقوی فرد با دکتر نجفی وزیر آموزش وپرورش

593
اولین برنامه تلویزیونی محمدرضا تقوی فرد که در سال 1372 شمسی در برنامه ای که به مناسبت روز جهانی کودک و تلویزیون برای تصویب قطع نامه ای به نفع کودکان ایرانی، تهیه شده بود . او در پایان برنامه نیز در گفتگو با مردم و مسئولان قطع نامه ای را به تصویب رساند. این برنامه مورد توجه و تشویق یونیسف قرار گرفت.
TVF 51 دنبال کننده
pixel