ماهی کتو: Megalaspis cordyla

808

گونه ماهی کَتوو (Megalaspis cordyla)، از گیش‌ماهیان آب‌های خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی ارزش بسیار بالای تجاری دارد. هم در نواحی مرجانی و هم اقیانوسی مشاهده می‌شود و اندازه آن ممکن است تا 80 سانتیمتر برسد. بیشتر ماهیخوار است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Megalaspis-cordyla.html