جیمیل 15 ساله شد!

79
گوگل سالگرد 15 سالگی جیمیل را با یک سری قابلیت تازه برای این سرویس جشن خواهد گرفت: زمانبندی ارسال ایمیل ها در آینده.
pixel