شرکت پتروفرهنگ

145
این تیزر یک دقیقه ای برای پخش در اینستاگرام تهیه شده است و با تصاویر هلی شات و ضرباهنگ جذابی که دارد، شکوه و عظمت پروژخه های عظیم شرکت پتروفرهنگ را به تصویر کشیده است. www.kianfilm.ir
kianfilm.ir 6 دنبال کننده
pixel