گربه ای که بخاطر ترس از مار از درخت افتاد تو چاه و سگ اومد نجاتش داد

1,933
صد بار ببینید باز هم کم است ! ‌ ‌ گربه ای که بخاطر ترس از مار از درخت افتاد تو چاه و سگ اومد نجاتش داد واقعا بی نظیره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ #مهربانی_حیوانات #ایران_امیر
ایران امیر 531 دنبال کننده
pixel