تهیه ماهی و امگا 3 از تولید تا مصرف

821
تجارت برتر
تجارت برتر 60 دنبال‌ کننده

درسال های اخیر تولید ماهی و سایر آبزیان در سطح کشور افزایش چشمگیری داشته و فعالیت های ویژه ای در شیلات استان اصفهان انجام شده است که افزایش چشمگیر تولید انواع آبزیان خوراکی، رتبه نخست در کشور با تولید بیش از 100گونه ماهیان تزئینی و برگزاری دوره های متعدد آموزشی استانی وملی را به همراه دارد

تجارت برتر
تجارت برتر 60 دنبال کننده