آموزش ربات نویسی تلگرام با زبان PHP - ارسال تصویر همراه با کپشن

174

کار با متود sendPhoto و ارسال تصویر با کپشن و بدون کپشن (توضیحات) | ادامه آموزشها در کانال @howCreateBot