گاف جدید آمدنیوز درباره انتشار خبر زلزله خوزستان در شبکه خبر

66
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 51.5 هزار دنبال کننده
pixel