طبیعت روستای درکی در اورامانات کردستان

3,726
لاله های واژگون در طبیعت بکر کردستان. اینجا روستای دَرَکی واقع در اورامانات کردستان است
pixel