شکاف(عید غدیر خم - امیرالمومنین)

79
سحر بیداری 394 دنبال‌ کننده
تاریخ تکرار می شود. عده ای می روند و عده ای دیگر می آیند. نقش ما در مسیر رقم خوردن این تاریخ دور و دراز چیست؟ فراموشی یا پایداری؟ #غدیر نزدیک است. #شکاف @saharebidari
سحر بیداری 394 دنبال کننده
pixel