بازدید از بخش خون بیمارستان امیرکبیر اراک

95

بازدید از بخش خون بیمارستان امیرکبیر اراک عیادت از بیماران با حضور استاندار مرکزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و جمعی از مسئولین استان

pixel