لباس خونین ساره بیات

1,472

مجمع فعالان زیست محیطی کشور این حرکت بی رحمانه را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی این هنرمند و سلبریتی شناخته شده است. | مافیایی که لباس های خانم ساره بیات را تهیه کرده مرکز فروشی بنام تیارا گالری می باشد این پست را در صفحات خود منتشر کنید تا به مافیای فروش پوست حیوانات پایان دهیم. | سایت رسمی بزرگترین شبکه زیست محیطی ایران: WWW.EAFWORLD.COM