آیا اصلاحات زنده است؟

76

قسمت اول فصل دوم برنامه های تحلیل روز خط سوم در بیست و یکمین سال از عمر اصلاحات, آیا اصلاحات زنده است؟ با حضور: بیژن شاملو ( فعال سیاسی اصلاح طلب) مسعود مویدی ( مدیر مسوول پایگاه حبری, تحلیلی خط سوم )