کافه دورهمی | دی جی تال مارکتینگ نسخه بنویس! | مقدمه

218

مقدمه دورهمی چهارم با عنوان "حال کسب و کار من خوب نیست، دی جی تال مارکتینگ نسخه بنویس!" چرا حال کسب و کارها خوب نیست؟ چطور شرایط بهتری داشته باشیم؟