دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

9
دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی - بهمن ماه 1399 - جزیره کیش - شرکت بهاران تدبیر کیش
pixel