لاله‎زار: مردی بدون سایه، یک فیلم خیلی بد

1,784

شنیدنی هفته کاری از محمدرضا فروتن، بلیت برنده تبلیغات فیلم مسخره باز، خواندنی هفته وقت رفتن، و ضد پیشنهاد هفته هم فیلم مردی بدون سایه. این پکیج لاله زار این هفته است

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…