سخنرانی دبیر شورای عالی فضای مجازی در یازدهمین همایش رسانه های دیجیتال

316
سخنرانی دبیر شورای عالی فضای مجازی در یازدهمین همایش رسانه های دیجیتال سخنرانی رییس مرکز ملی فضای مجازی در یازدهمین همایش رسانه های دیجیتال سخنرانی دکتر فیروز آبادی در یازدهمین همایش رسانه های دیجیتال
pixel