سمینار آموزشی "اصول مذاکره، مهارت ها و ویژگی های رفتاری در مذاکرات"

85
سمینار آموزشی "اصول مذاکره، مهارت ها و ویژگی های رفتاری در مذاکرات" در محل اتاق بازرگانی زنجان با حضور پرشور علاقه مندان برگزار شد.
pixel